Cryptocurrency Prices by Coinlib

Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը թողնվել է անփոփոխ

d5bed5a5d680d5a1d686d5abd5b6d5a1d5b6d5bdd5a1d5bed5b8d680d5b4d5a1d5b6 d5bfd5b8d5afd5b8d5bdd5a1d5a4d680d5b8d682d5b5d684d5a8 d5a9d5b8d5b2 60506e045b8cd
Մարտի 16-ի նիստում ՀՀ Կենտրոնական բանկի (ԿԲ) խորհուրդը որոշել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը թողնել անփոփոխ՝ սահմանելով 5.5%:

ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող լոմբարդային ռեպոյի տոկոսադրույքը` 7%:

 ՀՀ Կենտրոնական բանկի բանկի կողմից բանկերից ներգրավվող միջոցների տոկոսադրույքը` 4%:

Աղբյուրը՝ Banks.am