Cryptocurrency Prices by Coinlib

Աշխատող ուսանողները կարող են ուսման վարձը փոխհատուցել եկամտային հարկից

d5a1d5b7d5add5a1d5bfd5b8d5b2 d5b8d682d5bdd5a1d5b6d5b8d5b2d5b6d5a5d680d5a8 d5afd5a1d680d5b8d5b2 d5a5d5b6 d5b8d682d5bdd5b4d5a1d5b6 d5be 604208e9eca5f
Հարկային օրենսգրքում կատարվել են փոփոխություններ, որոնք առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայում, ասպիրանտուրայում եւ օրդինատուրայում սովորողներին թույլ են տալիս ուսման վարձը փոխհատուցել եկամտային հարկից։

Պետական եկամուտների կոմիտեից (ՊԵԿ) տեղեկացրել են, որ փոխհատուցման իրավունքից կարող են օգտվել Հայաստանի քաղաքացիները։ Ընդ որում՝ վարձու աշխատող հանդիսացող ուսանողը կարող է օգտվել միայն մեկ մասնագիտություն ձեռք բերելու համար:

Վճարված ուսման վարձավճարի չափով եկամտային հարկի գումարների վերադարձման նպատակով ուսանողը հարկային մարմին պետք է ներկայացնի՝

1) եկամտային հարկի վերադարձման համար հարկային մարմնի կողմից սահմանված ձեւի դիմում,
2) Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատության հետ կնքված պայմանագրի պատճենը,
3) ուսանողի անձը հաստատող փաստաթուղթ` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը կամ, առկայության դեպքում, նույնականացման քարտը,
4) ուսանողի հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը,
5) ուսումնական հաստատության ղեկավարի կողմից տրամադրված տեղեկանք` համաձայն ձեւի:

«Եկամտային հարկը տրվում է աշխատող ուսանողի աշխատավարձի եւ դրան հավասարեցված վճարումների մասով: Միաժամանակ կարեւոր է՝ գործատուն պետք է ներկայացրած եւ վճարած լինի եկամտային հարկը։

Փոխհատուցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են հարկային մարմնի հարկ վճարողների սպասարկման վարչություն, որտեղ ուսումնասիրվում է ուսանողի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը օրենքով սահմանված պայմաններին եւ ապահովվում դիմումի հետագա ընթացքը։

Վճարված եկամտային հարկի գումարներից ուսման վարձի փոխհատուցման նպատակով վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձի կողմից վճարվող ուսման վարձի գումարի վերադարձման կարգը կիրառելի է 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո սկսվող ուսումնական տարիների մասով:

2020-2021 ուսումնական տարում ուսանողները պետք է դիմումները ներկայացնեն ուսումնական տարվա ավարտից հետո՝ 3 ամսվա ընթացքում»,- նշված է ՊԵԿ հաղորդագրության մեջ։

Աղբյուրը՝ Banks.am