կողմից տված տեղեկանքի համաձայն, փաստացի բնակվել են այնտեղ: